Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2023

19. december 2022

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2023. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson kan have behov for at kende.

Topskattegrænsen

I 2023 må du tjene 16.400 kr. mere end i 2022, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2023 er fastsat til 568.900 kr. (efter AM-bidrag er fratrukket). Herefter beskattes man med yderligere 15 %, som tillægges den almindelige indkomstskat. Omregnet svarer dette til en månedsløn på 51.531 kr. (inden AM-bidrag).

Personfradrag

Personfradraget er steget en anelse i år, idet du i 2023 kan trække 48.000 kr. fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2022 46.600 kr. Er du under 18 år, er personfradraget i 2023 38.400 kr.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift, uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn, børnebørn eller samlever (gennem mindst 2 år), kan du i 2022 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til 71.500 kr. (i 2021 var beløbet 69.500 kr.) pr. barn/barnebarn. Indberetning skal ske til Skattestyrelsen inden 1. maj året efter modtagelsen af gaven.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2022 25.000 kr. (mod 24.300 kr. i 2021).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15 % af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser.

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15 %, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2022 var beløbet 312.500 kr. Dette beløb er for 2022 steget til 321.700 kr. pr. bo.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2023 være 1.500 kr. pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte et såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2023 3.984 kr. (for 2022 3.879 kr.).

Børneydelse fra det offentlige

Vi kalder det ofte for børnepenge, men formelt hedder det børne- og unge-ydelse.

Børn fra 0-2 år får i 2023 pr. kvartal 4.746 kr. (2022 4.596 kr.)
Børn fra 3-6 år får i 2023 pr. kvartal 3.756 kr. (2022 3.639 kr.)
Børn/unge fra 7-17 år får i 2023 pr. kvartal 2.955 kr. (2022 2.862 kr.)

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene med dine børn uden en anden voksen i dit hjem, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger. I 2023 er børnetilskuddet på 1.558 kr. pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud på 1.588 kr. pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.