Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2022

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2022. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson kan have behov for at kende.

Topskattegrænsen

I 2022 må du tjene 7.700 kr. mere end i 2021, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2022 er fastsat til 552.500 kr. (efter AM-bidrag er fratrukket). Herefter beskattes man med yderligere 15 %, som tillægges den almindelige indkomstskat. Omregnet svarer dette til en månedsløn på 50.045 kr. (inden AM-bidrag).

Personfradrag

Personfradraget er faldet en anelse i år, idet du i 2022 kun kan trække 46.600 kr. fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2021 46.700. kr. Er du under 18 år, er personfradraget i 2022 36.300 kr.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift, uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn, børnebørn eller samlever (gennem mindst 2 år), kan du i 2022 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til 69.500 kr. (i 2021 var beløbet 68.700 kr.) pr. barn/barnebarn. Indberetning skal ske til Skattestyrelsen inden 1. maj året efter modtagelsen af gaven.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2022 24.300 kr. (mod 24.000 kr. i 2021).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15% af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser.

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15%, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2021 var beløbet 308.800 kr. Dette beløb er for 2022 steget til 312.500 kr. pr. bo.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2022 være 1.460 kr. pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte et såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2022 3.879 kr. (for 2021 3.834 kr.).

Børneydelse fra det offentlige

Vi kalder det ofte for børnepenge, men formelt hedder det børne- og unge-ydelse, og den vil i 2022 være mindre end i 2021.

Børn fra 0-2 år får i 2022 pr. kvartal 4.596 kr. (2021 4.629 kr.)
Børn fra 3-6 år får i 2022 pr. kvartal 3.639 kr. (2021 3.666 kr.)
Børn/unge fra 7-17 år får i 2022 pr. kvartal 2.862 kr. (2021 2.883 kr.)

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene med dine børn uden en anden voksen i dit hjem, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger. I 2022 er børnetilskuddet på 1.517 kr. pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud på 1.546 kr. pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.

Felt