Regler om udbetaling af børne- og ungeydelse ændres

Ny regel med virkning fra 1. januar 2022 medfører, at forældre som udgangspunkt får udbetalt en halvdel af børne- og ungeydelsen hver. Derudover er der indført nye regler for, hvornår børne- og ungeydelsen nedsættes.

Betingelser for udbetaling til begge forældre

Hidtil har det været sådan, at børne- og ungeydelsen kun udbetales til den ene forælder. Det var (og er) dog alt efter om der er fælles forældremyndighed og om forældrene bor sammen.

Fremover vil det være sådan, at hvis forældrene bor sammen, får hver forælder automatisk halvdelen. Bor forældrene ikke sammen, og flyttede de fra hinanden før den 19. oktober 2021, får den ene forælder fortsat hele børne- og ungeydelsen. Bor forældrene hver for sig, men flyttede fra hinanden efter den 19. oktober 2021, får hver forælder en halvdel af børnepengene udbetalt. Har den ene forælder fuld forældremyndighed, vil denne forælder få hele børne- og ungeydelsen udbetalt.

Nedsættelse af børne- og ungeydelsen

I 2021 blev børne- og ungeydelsen nedsat, hvis indkomsten var over 818.300 kr. om året. Beløbet udgør indkomsten (løn og overskud af selvstændig virksomhed) efter arbejdsmarkedsbidrag og indbetalinger til private pensionsordninger. Ydelsen blev nedsat med 2 % af den del af indkomsten, som lå over 818.300 kr., hvis blot én af forældrene tjente mere end 818.300 kr.

Fra den 1. januar 2022 vil nedsættelsen af ydelsen beregnes for hver forælder. Nedsættelsen vil fortsat udgøre 2 %, men nedsættelsen af ydelsen vil først ske ved den del af indkomsten som ligger over 828.100 kr.

  • Er barnet i alderen 0-2 år mister en forælder retten til børne- og ungeydelse ved en indtjening over 1.287.700 kr.
  • Er barnet i alderen 3-6 år mister en forælder retten til børne- og ungeydelse ved en indtjening over 1.192.000 kr.
  • Er barnet i alderen 7-17 år mister en forælder retten til børne- og ungeydelse ved en indtjening over 1.114.300 kr.

I tilfælde, hvor man tidligere kunne risikere at miste retten til børne- og ungeydelse, hvis den ene forælder tjente over 1.114.300 kr., så vil alene denne forælder i 2022 miste retten til sin halvdel af ydelsen, mens den anden forælder stadig vil få udbetalt hele sin halvdel (såfremt denne tjener under de 828.100 kr.).

Du kan læse mere om ændringerne på www.borger.dk

Felt