Retssager

En retssag er ofte en lang og ressourcekrævende proces gennem retssystemet. Dette kan være en belastning – både menneskeligt og økonomisk.

Med vores specialister inden for retssager, kan du være sikker på, at du har en rådgiver, der forstår din situation

En retssag er ofte en lang og ressourcekrævende proces gennem retssystemet. Dette kan være en belastning – både menneskeligt og økonomisk.

Vores rådgivning vil derfor altid tage udgangspunkt i at få sluttet konflikten hurtigst og bedst muligt for dig.

Med vores specialister inden for retssager, kan du være sikker på, at du har en rådgiver

Som både forstår processen, juraen og din situation. Retssagen skal ikke overtage dit liv, og håndteringen af processen og retssagen er vores ansvar.

Forinden en retssag påbegyndes, skal du være forberedt på et forløb, der ofte kan tage mellem 8 og 18 måneder, forinden der kan afsiges en dom i sagen. Det er en kun en lille del af denne tid, du og advokaten har ansvar for. Der er både ventetider og forsinkelse hos domstolene, og man kan også risikere, at modparten og dennes advokat advokat er langsomme til at behandle sagen.

En retssag er ikke nødvendigvis slut med byrettens afsigelse af dom i sagen

De fleste afgørelser kan ankes til landsretterne, der vil foretage en fornyet vurdering af sagen. Sagsbehandlingstiden kan være kortere ved landsretten, men ventetiden hos landsretterne og indhentelse af nye beviser kan forlænge processen.

Inden vi anbefaler at føre en sag for domstolene, vil vi altid undersøge mulighederne for at løse sagen på anden måde.

Dette kan være ved et forlig med modparten eller måske via mediation.

Vi undersøger også dine muligheder for at få dækket advokatomkostningerne ved en retssag gennem fri proces eller retshjælpsforsikring.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv.