Køberrådgivning

Som din boligadvokat arbejder vi efter princippet om "Ingen bolighandel - ingen advokatregning". Når du vælger os som din boligadvokat, kan vi hjælpe dig med alle aspekter af din bolighandel, såsom besigtigelse, vurdering, prisforhandling, finansiering, skødeskrivning m.v.

Vi arbejder med faste priser - så du ved hvad det koster fra starten af. Hvis du kun har brug for hjælp fra os i mere begrænset omfang kan dette naturligvis også aftales.

Som din boligadvokat har vi fokus på, at du kommer trygt gennem dit boligkøb - vi tilbyder uafhængig og seriøs rådgivning. Vi har mere end 12.000 succesfulde bolighandler bag os.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dit boligkøb.

Nedenfor kan du læse mere om det, vi kan hjælpe med: en slags tjek-liste.

Begynd med at kontakte os - så kan du ganske uforpligtende få et tilbud på, hvad vi som boligadvokater kan hjælpe dig med!

Din privatøkonomi

At købe bolig er ofte den største økonomiske dispostion, du kommer ud for i dit liv. Næsten alle har brug for at låne penge til et boligkøb.

Vi kan gennemgå din økonomi sammen med dig, og give dig svar på, om du kan skaffe den nødvendige udbetaling, om din økonomi kan bære de løbende udgifter til afdrag, renter, skat, vedligeholdelse osv. Men også om du kan forvente at blive godkendt som låntager i banker og kreditforeninger og give dig svar på de skattemæssige spørgsmål, som bolighandlen giver anledning til.

Som din bolligadvokat kan vi også rådgive dig om dine muligheder for at sikre dig selv og din familie, herunder hvorvidt det er fornuftigt at oprette testamente, lave en samejeoverenskomst, ægtepagt osv.

Boligens pris

Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om prisen for boligen er rimelig.

Ejendomsmæglerens opgave er at sælge boliger - vores opgave er at rådgive dig.

Vi benytter vores lokalkendskab, vores viden om tidligere ejendomshandler og de tilgængelige oplysninger om den konkrete ejendoms størrelse, vedligeholdelse osv.

Hvis du ønsker det, kan vi også foretage en besigtigelse af ejendommen.

Anvendelighed

Lang transport mellem hjem og arbejde kan være både dyr og besværlig.

Beliggenheden af skoler, institutioner, indkøbsmuligheder m.v. kan også spille en stor rolle for, om du finder dig til rette i din nye bolig.

Vi hjælper dig med at bedømme prisen i forhold til boligens anvendelighed for netop dig.

Fortrydelsesret og advokatforbehold

Når du skriver under på en købsaftale er din underskrift bindende. Det er derfor altid en god idé at lade din boligadvokat gennemgå aftalen, inden du skriver under.

Alternativet hertil er, at du indsætter en advokatforbehold i købsaftalen. Så får du mulighed for at overveje situationen igen efter, at du har drøftet handlen med din boligadvokat.

Udover et advokatforbehold har køber en lovbestemt fortrydelsesret på 6 hverdage. Hvis du som køber fortryder handlen, skal du betale 1% af købesummen til sælger. Et advokatforbehold er gratis.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Typisk får sælger lavet en tilstandsrapport, som siger noget om boligens ”sundhedstilstand”.

Vi rådgiver dig om indholdet af tilstandsrapporten og hjælper dig med at vurdere, om der er forhold, der skal undersøges nærmere. I mange tilfælde kan det være en god ide at få en fagkyndig til at gennemgå huset.

Du skal også kende dine rettigheder i forhold til en ejerskifteforsikring, blandt andet muligheden for at rejse krav mod forsikringsselskabet, hvis det viser sig, at der er mangler ved boligen.

Det kan også være en mulighed at indhente et alternativt tilbud på en egnet ejerskifteforsikring. Som din boligadvokat rådgiver vi også om det.

Forsikringer

Alle ejerboliger skal være brandforsikret, hvis der er pant i ejendommen. Herudover skal du overveje, hvilke andre forsikringer, der skal tegnes.

Som din boligadvokat gennemgår vi boligens forsikringsforhold og vejleder dig om hvilke forsikringer, som f.eks. husforsikring, bygningskaskoforsikring, ejerskifteforsikring og indboforsikring, der bør tegnes.

Energiforhold

Der er øget fokus på energiforbruget i boligen og boligens energiforbrug kan få betydelige økonomiske konsekvenser for dig som køber.

Som din boligadvokat vejleder vi dig om reglerne for energimærkning og energiplan.

Miljøforhold

Som din boligadvokat orienterer vi dig om eventuelle forureningsproblemer og andre miljøforhold, herunder om der er noteret et affaldsdepot på den ejendom, du vil købe.

Sådanne forhold spiller en stor rolle for boligens pris og for muligheden for at sælge den igen.

Finansiering

Finansieringen af din bolig skal passe sammen med din økonomi og dine planer.

Som din boligadvokat rådgiver vi dig om, hvordan du bedst sammensætter en finansiering, som passer til dine ønsker nu og til fremtiden.

Vores rådgivning omfatter, hvad der er den mest fordelagtige finansiering for dig og vi gennemgår fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper. Som din boligadvokat rådgiver vi også om de skattemæssige forhold i forbindelse med valg af lån.

Det er værd at vide, at vi som boligadvokater - i forhold til ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og pengeinstitutter - ikke må modtage provisioner fra eksempelvis pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pantebrevsselskaber og forsikringsselskaber. Derfor kan vi altid give dig et helt uvildigt råd om den bedste løsning.

Kurssikring

Når du køber en bolig skal du tage stilling til om dine lån skal kurssikres.

Som din boligadvokat vil vi rådgive dig om fordele og ulemper i din situation, og gennem et tal-eksempel får du overblik over økonomiske konsekvenser af manglende kurssikring ved en ugunstig kursudvikling.

Servitutter, byrder og hæftelser

Som din boligadvokat er vi din garant for, at ejendommens tilstand med hensyn til servitutter, byrder og hæftelser er i overensstemmelse med, hvad der fremgår af salgsopstillingen eller andre oplysninger, du har fået af sælgeren.

Købsaftalen

Som din boligadvoktat gennemgår vi udkastet til købsaftale og de andre dokumenter, så du er sikker på, at købsaftalen er udformet på en betryggende måde for dig.

Og hvis det er nødvendigt tager vi forhandlingen med sælgeren om den rigtige udformning af købsaftalen.

Skøde og økonomisk opgørelse

Som din boligadvokat klarer vi al papirarbejdet i forbindelse med bolighandelen, herunder:

Udarbejdelse af det digitale skøde

Udarbejdelse af refusionsopgørelse - med fordeling af de udgifter, sælgeren skal betale, og de udgifter den nye ejer skal bære

Udarbejdelse af sælgerpantebrev, hvis et sådant skal udstedes

Tinglysning af dokumenter

Frigivelse af købesummen og afslutning af handelen

Hvis skødet ikke kan tinglyses uden anmærkninger, sørger vi for, at sælger bringer det pågældende forhold i orden, inden købesummen frigives.

Andre spørgsmål

Anskaffelse af en ny bolig kan ofte være en meget god anledning til at vurdere om du har sikret dig selv og din famlie godt nok rent økonomisk. Mange vælger at leve "papirløst" og har børn fra et tidligere forhold. Dette kan gøre det ekstra nødvendigt at få klarlagt, hvad der skal ske, såfremt uheldet er ude.

Du kan få rabat på at få lavet et testamente, en ægtepagt, en lejekontrakt, en samejeoverenskomst hvis du får det lavet samtidig med, at du bruger os som boligadvokat.