Køb på tvangsauktion

Når du ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion, er det vigtigt, at du søger rådgivning hos din boligadvokat.

Ved tvangsauktioner er der ingen forbrugerretlig beskyttelse, som beskytter køber. Inden der afgives et bud er det blandt andet vigtigt at være opmærksom på, om der er lejekontrakter eller andre forhold på ejendommen, som du bliver bundet af.

Kontakt din boligadvokat for en gennemgang af salgsopstillingen m.m. og rådgivning inden du afgiver bud, så er du bedre klædt på til at afgive dit bud på tvangsauktionen.

Der er ingen fortrydelsesret ved tvangsauktioner, og dit bud er bindende. Vi hjælper også gerne med budafgivelse i fogedretten.

Er du højstbydende og vinder auktionen, skal der stilles "den lille" sikkerhed inden du forlader fogedretten. Det er typisk mellem kr. 15.000,- og kr. 30.000,-, og den skal betales kontant (ikke dankort), banknoteret eller ved en advokatindeståelse.