Digital tinglysning

Tinglysning af skødet er den juridiske og offentlige registrering af ejerskiftet.

Al tinglysning foregår digitalt på www.tinglysning.dk.

Det digitale skøde

Det digitale skøde dannes på baggrund af de oplysninger, der indtastes af anmelderen. Disse indtastninger danner et digitalt skøde på 2 – 3 sider, der kan udskrives.

Hvem opretter og kontrollerer

I langt de fleste ejendomshandeler er det enten sælgers eller købers boligadvokat, der opretter det digitale skøde.

Er det ikke din boligadvokat, der skal opretter det digitale skøde (berigtigelse), kan du omvendt forvente, at din boligadvokat kontrollerer udkastet, som den anden parts rådgiver har oprettet, inden din boligadvokat beder dig om at signere skødet.

Digital underskrift eller fuldmagt

Du skal som køber eller sælger underskrive det digitale skøde med digital signatur.

Du kan vælge at gøre dette selv ved brug af din NemID, eller du kan vælge at give din boligadvokat en fuldmagt, så boligadvokaten kan underskrive/signere skødet på dine vegne.

Det er et krav, at du har en Nem-ID, hvis du selv ønsker at underskrive skødet www.nemid.nu.

Endelig tinglysning

Når det digitale skøde er tinglyst - uden præjudicerende (belastende) retsanmærkninger - vil både køber og købers bank modtage et udskrift af skødet som dokumentation, ligesom sælgers pengeinstitut vil modtage meddelelse om, at sælgers provenu fra salget af ejendommen kan frigives enten helt eller delvist.