Advokatforbehold

Husk altid at få et advokatforbehold - hvad enten du er køber eller sælger. Så er du godt hjulpet! Det er din garanti for, at din boligadvokat kan rådgive dig.

Ofte er det den største investering du gør i livet – og mange ting kan gå galt, hvis du ikke bruger en boligadvokat.

Det er vigtigt, at du altid betinger dig, at din boligadvokat skal godkende din bolighandel - hvad enten du er køber eller sælger. Advokatforbeholdet skal stå i købsaftalen.

For køber

Som køber har du typisk en lovbestemt fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er på 6 hverdage fra den sidst parts skriftlige tiltræden af købsaftalen. Hvis du vil bruge fortrydelsesretten koster det en kontant kompensation til sælger på 1 % af den kontante købesum.

Et advokatforbehold er en "ekstra" fortrydelsesret, der løber sideløbende med den lovbestemte fortrydelsesret. Og den er gratis.

Et advokatforbehold giver din boligadvokat ret til at ændre, præcisere, tilføje i og i værste fald annullere købsaftalen, uden omkostninger til sælger eller til sælgers ejendomsmægler.

En af de vigtigste grunde til at få indføjet et advokatforbehold er, at selvom du er godkendt af banken til købet, så har kreditforeningen ikke endeligt godkendt dig og boligen til belåning. Denne godkendelse kommer typisk 10-14 dage efter at begge parter har skrevet under, og dermed efter fortrydelsesfristen er udløbet.

Du skal som køber selv sørge for, at advokatforbeholdet er indføjet i købsaftalen. Forbeholdet skal stå anført i købsaftalens punkt 16 under individuelle vilkår.

For sælger

For en sælger er det mindst ligeså vigtigt at sikre sig, at advokatforbeholdet er indføjet i købsaftalen.

Du har nemlig som sælger ikke nogen lovbestemt fortrydelsesret. Et advokatforbehold i købsaftalen vil give dig en tilsvarende ret for din boligadvokat til at ændre, præcisere, tilføje i og i værste fald annullere købsaftalen.

Advokatforbeholdet

Husk altid at bruge et advokatforbehold og kontakt os meget gerne inden du underskriver købsaftalen.

Købers advokatforbehold skal helst være formuleret som følger:

”Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den XXX kl. 16.00.”

Ved anvendelse af forbeholdet som sælger, skal advokatforbeholdet helst være formuleret som følger:

”Sælgers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at sælgers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed.”