10 gode råd til dig, når du sælger bolig

1. Underskriv aldrig en købsaftale uden advokatforbehold.

2. Indhent altid flere vurderinger af din bolig, inden du indgår aftale med en rådgiver om salg.

3. Aftal en kort formidlingsperiode, hvis ejendomsmægleren er optimistisk med hensyn til ejendommens salgbarhed til den udbudte pris.

4. Forsøg altid at få en "solgt eller gratis" aftale.

5.Lad din boligadvokat gennemgå formidlingsaftalen, inden du skriver under.

6. Før du underskriver formidlingsaftalen, skal du forlange, at der laves en salgsopstilling, et salgsbudget og en provenuberegning.

7. Gennemgå oplysningerne i salgsbudgettet og salgsopstillingen for at sikre, at oplysningerne er i overensstemmelse med din egen viden. Rådfør dig altid med din boligadvokat eller bank om indfrielsesmåde og kurssikring af gamle lån, som køber ikke skal overtage.

8. Oplys loyalt om dit kendskab til fejl og mangler i boligen- også selv om ingen spørger.

9. Vær opmærksom på, at såfremt du som sælger ønsker at opnå ansvarsfrihed for fejl og mangler, kræves det, at køber, inden købsaftalen indgås, modtager tilstandsrapport, tilbud om ejerskifteforsikring og oplysninger om retsvirkningerne af, at disse dokumenter foreligger samt et uigenkaldeligt, skriftligt tilbud fra dig som sælger om, at du betaler halvdelen af præmien på købers ejerskifteforsikring, såfremt køber tegner en sådan.

10. Inden du indgår en aftale med en rådgiver om at sælge din bolig, skal du få en præcis og skriftlig aftale om prisen og de nærmere vilkår for rådgiverens arbejde (formidlingsaftale) - og husk, du kan forhandle om prisen!