10 gode råd til dig, når du køber bolig

1. Underskriv aldrig en købsaftale uden et advokatforbehold.

2. Vær altid sikker på, at boligens pris ligger indenfor din økonomiske formåen. Få din boligadvokat eller bank til at lave et rådighedsbudget, som tager højde for alle udgifter og de ændrede skatteforhold, herunder dine personlige skatteforhold m.m.

3. Foretag altid en grundig besigtigelse af ejendommen. Undgå såvidt muligt "åbent hus arrangementer" eller bed om at få lov at se ejendommen endnu engang. Medbring evt. en bygningssagkyndig - eller måske har du en håndværker i familien.

4. Orienter dig så vidt muligt om prisniveauet i kvarteret eller spørg dine egne rådgivere - bank eller boligadvokat - om prisen er rigtig.

5. Husk altid, at tilstandsrapporten ikke er nogen garantierklæring for, hvordan boligen er, og at kvaliteten og indholdet af rapporterne kan være forskellige. Overvej altid grundigt om der bør tegnes ejerskifteforsikring.

6. Husk altid at spørge efter energimærke og energiplan. Du skal have disse oplysninger, inden du underskriver købsaftalen. En dårlig energimæssig tilstand bør give sig udslag i boligens pris.

7. Vær opmærksom på, at den finansiering som mægler tilbyder i købsaftalen ikke nødvendigvis er den billigste. Rådfør dig altid med din boligadvokat eller din egen bank omkring det endelige valg af finansiering og evt. kurssikring heraf. Husk at nogle rådgivere (banker og ejendomsmæglere) samtidig tjener penge på at sælge de produkter, de rådgiver om.

8. Hvis du køber lejlighed skal du være specielt opmærksom på økonomien i ejer- eller andelsboligforeningen, som du senere bliver medlem af.

9. Hvis du som ugift køber en bolig med din samlever, bør du altid overveje at få udarbejdet en samejeoverenskomst og et testamente, ligesom I bør overveje at tegne krydsende livsforsikringer.

10. Vælg dine rådgivere med omhu - din boligadvokat er din garanti for et godt boligkøb. Husk at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant!