Advokat Tommy Kauslund Simonsen

Partner, advokat (H)

Tommy K. Simonsen rådgiver fortrinsvis erhvervsdrivende vedrørende bl.a selskabsret, generationsskifte, ansættelsesret, inkasso og insolvensret og fører desuden rets- og voldgiftssager.

Tommy K. Simonsen sidder i Danske Advokaters Ekspertpanel og rådgiver nystartede erhvervsdrivende på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.startvaekst.dk.

Herudover deltager Tommy K. Simonsen i advokatvagten, hvor der ydes gratis rådgivning til borgere, der møder frem i Advokatvagtens åbningstider.

Tommy K. Simonsen er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, der håndterer konkurser for styrelsen.


Advokatsamfundet    Danske Advokater    Startvækst    RKI    Linkedin    Gældsstyrelsen