Advokat Bjørn Schmidt Jensen

Partner, advokat (L)

Bjørn Schmidt Jensens primære arbejdsområder er køb og salg af fast ejendom, lejeret, civile retssager og inkasso.

Bjørn Schmidt Jensen er tidligere bestyrelsesmedlem i Danske Boligadvokater og har undervist yngre advokater om køb og salg af fast ejendom.

Herudover arbejder han med lejeret, både erhvervsleje- og boliglejeret og repræsenterer såvel lejere som udlejere.

Bjørn Schmidt Jensen beskæftiger sig desuden med ansættelsesret, inkasso og civile retssager, herunder behandles bl.a. aftaleret, køberet og entrepriseret. Endeligt rådgiver Bjørn Schmidt Jensen om debitorstyring.

Bjørn Schmidt Jensen deltager i advokatvagten, hvor der ydes gratis rådgivning til borgere, der møder frem i Advokatvagtens åbningstider.


Advokatsamfundet    Danske Advokater    RKI        Linkedin