Det er ikke for sent

Det er ikke for sent

Fristen for at registrere reelle ejere udløb den 1. december 2017, men det er ikke for sent, og Erhvervsstyrelsen opfordrer til at få bragt registreringen på plads hurtigst muligt via Virk Indberet.

Registeret får betydning for mange virksomheder, og det kan være et ganske omfattende arbejde at opfylde de nye krav om indsamling, registrering og opbevaring af oplysningerne om de reelle ejere.

Reglerne omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, de fleste erhvervsdrivende foreninger og fonde, andelsselskaber og en række forskellige finansielle virksomhedstyper. 

Kontakt os for hjælp til at overholde reglerne om registrering af de reelle ejerforhold.