Ny vejledning om reelle ejere

Ny vejledning om reelle ejere

Senest den 1. december 2017 skal de eksisterende virksomheder registrere de reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Registeret får betydning for mange virksomheder, og det kan være et ganske omfattende arbejde at opfylde de nye krav om indsamling, registrering og opbevaring af oplysningerne om de reelle ejere.

Reglerne omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, de fleste erhvervsdrivende foreninger og fonde, andelsselskaber og en række forskellige finansielle virksomhedstyper. 

Erhvervsstyrelsen har opdateret deres vejledning om reelle ejere. Se mere her...

Manglende overholdelse af pligten vil kunne medføre bødestraf.

Kontakt os for hjælp til at overholde reglerne om registrering af de reelle ejerforhold.