Nyt kapitalkrav for aktieselskaber

Nyt kapitalkrav for aktieselskaber

Pr. 1. juli 2018 er kravet til selskabskapital for aktieselskaber sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr. 

Dette betyder at nye aktieselskaber kan stiftes med en selskabskapital på 400.000 kr. og gamle aktieselskaber kan sænke deres kapital til 400.000 kr. ved en kapitalnedsættelse med udbetaling til ejerne efter de almindelige regler for kapitalnedsættelse.

Hvis du har spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte os.