Nyheder

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Hvis man – eksempelvis på grund af ulykkestilfælde, sygdom, demens mv. - ikke længere er i stand til at varetage sine egne interesser, er det meget vigtigt, at man har oprettet en generalfuldmagt, en vedvarende fuldmagt eller en fremtidsfuldmagt.

Mange oplever den uheldige situation, hvor en ægtefælle eller en anden nær pårørende ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. 

En fuldmagt er kort fortalt et juridisk dokument, hvor man giver en anden person, som man har tillid til, ret til at træffe bestemte beslutninger og dermed handle på ens vegne.

Hvis man ikke opretter en fuldmagt og man bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, kan alternativet i stedet være, at man kommer under værgemål.

Man får nu endnu bedre mulighed for selv at bestemme over sine fremtidige personlige og økonomiske forhold, da en ny ordning om fremtidsfuldmagter netop er trådt i kraft den 1. september 2017.

Ring gratis og helt uforpligtende til advokat Bjørn Høgh, så vi nærmere kan drøfte din/jeres situation.