Inkassoadvokat

Du vil måske komme ud for, at lige meget hvor mange aftaler du laver med din kunde, så sker betaling bare ikke.

Få hjælp fra en inkassoadvokat nær Aarhus og Odder

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni er din pålidelige partner med inkassoadvokater tæt på Aarhus og Odder.

Som erhvervsdrivende vil du sandsynligvis opleve udfordringer med dårlige betalere på et tidspunkt.

Det kan være frustrerende, når gentagne aftaler om betaling ikke følges, og det er her, vores inkasso advokater kommer ind i billedet. Vi forstår, at mange erhvervsdrivende tøver med at tage skridtet til retslig inkasso, men vores erfarne team er her for at hjælpe dig med at inddrive dine krav professionelt og effektivt

Måske mener du:

 • at det er besværligt,
 • at det er for dyrt og
 • at det tager for lang tid

Det er nemt – du sender bare et skema og en kopi af den ubetalte faktura – så ordner vi resten!

I det tilfælde din kunde indfrier fordringen, vil inkassosagen ofte være uden store omkostninger for dig, idet din kunde bliver pålagt at betale omkostninger.

Det kan tage lidt tid – gennemførelse af en inkassosag kan tage tid, hvis sagen skal forbi domstolene. Sagsbehandlingstiden hos domstolene og din kundes handlinger kan medføre, at det kan tage lidt tid at gennemføre inkassosagen.

Læs mere nedenfor

Hvad kan en inkassoadvokat hjælpe med?

Det kan være svært at gennemskue, hvordan du bedst muligt inddriver dine penge, hvis du har dårlige betalere. Nogle af de spørgsmål du kan stå med, kan være.

 • Kan sagen sendes direkte i fogedretten?
 • Bør jeg anlægge en retssag?
 • Bør jeg tilbyde en afdragsordning?

Det kan også være, du ikke står med en inkassosag lige nu, men gerne vil have hjælp ti at udarbejde en juridisk gyldig rykkerprocedure i tilfælde af, at inkasso bliver relevant på et senere tidspunkt.

Vi kan hos Isaksen & Nomanni hjælpe dig med at vurdere din sag eller besvare dine spørgsmål om inkasso- og rykkerprocedure.

6 gode råd

Dårlige betalere kan være dyre bekendtskaber, men der er heldigvis ting, som du selv kan gøre for at undgå at bruge tid på at rykke for betaling og sende kravet til inkasso.

1 – Hvem handler du med?

Hvem handler du med og skal der indhentes kreditvurdering eller foretages andre undersøgelser af kundens kreditværdighed?

2 – Sikkerheder og forsikring

En mulighed for at undgå dårlige betalere kan være at kræve forudbetaling eller bankgaranti. Alternativt at tegne en kreditforsikring.

3 – Klare, skriftlige aftaler

Sørg for at have klare, skriftlige aftaler med din kunde. Dette kan hindre tab på dine kunder.

4 – Faktura og rykkere

Send din faktura med det samme. Og vent heller ikke med at rykke for betaling.

5 – Renter

Selvom reglerne for renteberegning er forskellige for forbrugere og erhvervsdrivende, bør du ikke snyde dig selv for renter, når din kunde betaler for sent.

6 – Reklamationer

Hvis din kunde reklamerer, bør der tages stilling med det samme.

Inkassosagens forløb

Forløbet af en inkassosag kan groft inddeles i 3 stadier:

 1. Udenretlig inkasso
 2. Indenretlig inkasso
 3. Tvangsinddrivelse

1. Udenretlig inkasso

Udenretlig inkasso er en betegnelse for den del af sagsbehandlingen, der foregår uden for domstolenes regi. Fremsendelse af rykkerskrivelser, inkassoskrivelse, aftale om afdragsordninger, indberetning til kreditoplysningsbureauer osv. hører under denne del af sagens behandling.

Den udenretlige inkasso afsluttes oftest ved, at der indgås en aftale med debitor om betaling, og såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil sagen overgå til indenretlig inkasso. Sagen kan gå direkte til tvangsinddrivelse, hvis debitor anerkender at skylde beløbet, men der ikke opnås en aftale med debitor om betaling.

2. Indenretlig inkasso

Indenretlig inkasso er omvendt betegnelsen for den del af sagsbehandlingen, der foregår inden for domstolenes regi. Dette kan enten være ved fogedretten (betalingspåkrav) eller de almindelige domstole (stævning). Det kan være nødvendigt med indenretlig behandling af sagen, såfremt det ikke er muligt at få kontakt til debitor eller opnå en fornuftig aftale om betaling.

For sager med en hovedstol på mindre end 100.000 kr. foregår den indenretlige del af sagsbehandlingen ved fogedretten ved indgivelse af et betalingspåkrav. I sager med en hovedstol på mere end 100.000 kr. indgives en stævning ved de almindelige domstole.

Den indenretlige inkasso afsluttes ved, at der afsiges dom over debitor (stævning) eller at der gives en påtegning (betalingspåkrav), hvorefter gælden er fastslået af domstolene. Dette fundament kan bruges til at tvangsinddrive gælden.

3. Tvangsinddrivelse

Tvangsinddrivelse af gæld foregår i fogedretten, hvor debitor bor.

Debitor har pligt til at møde i fogedretten og vil blive afhørt om sine økonomiske forhold under strafansvar.

Er det ikke muligt for debitor at betale gælden – eventuelt ved afdragsvis betaling – vil der blive foretaget udlæg i debitors ejendele. Alle ejendele med økonomisk værdi kan “udlægges” på nær nogle få særligt undtagne ejendele. Ejendelene kan tvangssælges, hvis debitor ikke betaler gælden.

Den tvangsmæssige inddrivelse afsluttes oftest ved at debitor har betalt gælden. I nogle tilfælde ejer debitor ikke ejendele med økonomisk værdi og debitor kan ikke betale gælden, hvorfor gælden må afskrives på grund af debitors insolvens.

Ikke et bureau

Når du bruger os til dine inkassosager, bliver dine sager behandlet af advokater. Du får din egen inkassoadvokat, som behandler alle dine inkassosager. Hermed er du sikret, at alle faglige normer er overholdt, idet alle vores advokater deltager i efteruddannelse – og ikke bare på inkassoområdet.

Du opnår også adgang til rådgivning på andre områder, idet du naturligvis altid er velkommen til at kontakte din inkassoadvokat for spørgsmål om andet end inkasso. Vi kan således rådgive dig på alle væsentlige områder indenfor erhvervslivet.

Du ringer bare til din advokat – eller sender en e-mail. Så får du hurtigt et klart svar.

Advokatinkasso

Inkassobureauer og andre virksomheder, der ikke er advokatvirksomheder, kan ikke tilbyde at gennemføre dine sager ved domstolene med en retssag. En retssag er nødvendig, hvis din kunde f.eks. har indsigelser overfor dit krav om betaling.

Ved at bruge os, undgår du således at din sag behandles af flere forskellige sagsbehandlere eller virksomheder, der fordyrer og forlænger sagsbehandlingen.

Råd og vejledning

Vi sætter en ære i at du altid får en faglig korrekt vejledning – og hurtigt svar på dine spørgsmål.

Derfor er du altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Vi har lavet en vejledning om rykkerskrivelser, som du kan læse. Så er du sikker på ikke at snyde dig selv, når du rykker for betaling af dine fakturaer.

Du kan også læse en masse gode råd under punktet “Gode råd” – så er du klædt ordentlig på til at møde eventuelle dårlige betalere.

Inkassoabonnement

Arbejdet med at få inddrevet penge fra kunder, der er for længe om at betale regningerne eller måske slet ikke vil betale, kan være surt og tidskrævende. Men sådan behøver det ikke at være.

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni tilbyder nu en abonnementsordning på inkasso, hvor du nemt og hurtigt kan få gjort dine skyldnere opmærksom på, at du og din virksomhed tager det med betalingen meget alvorligt. Abonnementsordningen gør, at du gratis kan sende sagerne til inkasso, lige når det passer dig.

Inkassosag via abonnement

2.640 kr. – ingen binding – intet med småt!

Et abonnement indeholder:

Opstartsmøde

 • Møde hvor vi vejleder om debitorstyring – uden udgift for dig
 • Du har mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål
 • Så får du styr på reglerne

Gratis inkasso

 • Vi behandler dine inkassosager udenretligt – uden udgift for dig
 • Op til 50 sager pr. år
 • Der er tale om ren no cure no pay
 • Ikke mere – ikke mindre

Advokatrådgivning

 • Din egen juridiske hotline i op til 2 timer – uden udgift for dig
 • Telefonisk advokatrådgivning om alle emner efter dit valg
 • Lige når det passer dig
RKI-registrering
 • Vi registrerer dine dårlige betalere i RKI – uden udgift for dig
 • Når du sender sagen til os, får din kunde en hilsen fra RKI
 • Hurtigt og effektivt

Online sagsoprettelse

 • Du opretter selv dine sager i vores IT system
 • Straks herefter er sagen igang og inkasso startet
 • Du bestemmer selv

Kan det betale sig?

Det er altid en god idé, at sende en skyldner til inkasso.

Dels er det vores mangeårige erfaring, at en stor procentdel af skyldnerne rent faktisk betaler, når en tur i fogedretten og en RKI-registrering er nært forestående.

Har skyldneren ingen penge, er det vigtigt at sagen har været sendt til inkasso, så din virksomhed kan få afsluttet sagen og realiseret tabet. Det er faktisk et krav, hvis du skal have refunderet betalt moms og skat.

Start en inkassosag

Inkassosag

Det er nemt at starte en inkassosag hos os. Du udfylder bare skemaet online – og så er du i gang. Du modtager straks en ordrebekræftelse og debitor vil modtage en henvendelse fra os dagen efter! Du er naturligvis også velkommen til at sende sagen pr. mail på post@isaksennomanni.dk.

Din inkassosag vil blive behandlet i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser og afregnet i overensstemmelse med vores faste priser på inkassoydelser, som du finder her på siden.

Inkassosag via abonnement

Hvis du er tvivl om noget, skal du ikke tøve med at ringe til os eller sende os en mail. Se her, hvordan du kontakter os.

Vi gennemgår alle oplysninger og vedhæftede bilag, som du sender til os, forinden vi tager kravet til inkasso. Så er vi sikre på, at der ikke opstår fejl. Hvis vi mangler oplysninger, kontakter vi dig.

Når du starter en sag via vores hjemmeside – uden for abonnement – skal du vedhæfte kopi af faktura(er) og rykkerskrivelser. Filer af typen .PDF, .DOC, .DOCX., JPG, JPEG, GIF, TIF og PNG kan vedhæftes.

Vær opmærksom på, at oplysninger og vedhæftede filer udveksles ukrypteret.

Faste priser

Vores priser er afhængige af, om din kunde betaler efter at kravet er taget til inkasso.

Rediger

Priser på inkasso

Basisinkasso
Basisinkasso omfatter oprettelse og journalisering, indledende undersøgelser af kravet, beregning af renter og rykkergebyrer, fremsendelse af inkassoskrivelse og evt. opfølgende telefonisk henvendelse til debitor. 500 kr.
Udvidet inkasso
Udvidet inkasso omfatter oprettelse og journalisering, indledende undersøgelser af kravet, beregning af renter og rykkergebyrer, fremsendelse af inkassoskrivelse og evt. opfølgende telefonisk henvendelse til debitor samt indbringelse af sagen for domstolene ved betalingspåkrav. 700 kr.

Priser på tillægsydelser
(ifm. inkasso)

Fogedservice
Indbringelse af sagen for fogedretten 250 kr.
Møde i fogedretten (omkostning pålægges debitor) – variabel efter tilkendt mødesalær 800 kr.
Tinglysning af udlæg 200 kr.
Orientering til 3. mand om udlæg 200 kr.
Anmodning om politifremstilling 200 kr.
Afdragsservice
Oprettelse og administration af afdragsordning (10 måneder) 200 kr.
Udsendelse af rykker ved afdragsordning (hvis debitor ikke betaler) 75 kr.
Afregning af a conto beløb < 10.000 kr. 200 kr.
RKI Service
RKI registrering af debitor 200 kr.
Andre tillægsydelser
Indhentelse af adresseoplysning 150 kr.
Anmeldelse af krav overfor kurator eller likvidator 200 kr.

Gratis for dig

Som hovedregel vil sagens behandling være gratis for dig, når din kunde betaler. Din kunde vil nemlig blive pålagt at betale inkassoomkostningerne. Hvis du vælger tillægsydelser, vil du komme til at betale herfor, idet disse omkostninger ikke kan kræves betalt af din kunde. Som eksempel på tillægsydelser, kan f.eks. nævnes registrering af din kunde i RKI, administration af afrdragsordning mv.

Få penge tilbage selvom din kunde ikke betaler!

Hvis din kunde ikke kan betale, er der desværre kun dig til at betale… dog nedsætter vi din betaling og du vil kunne få refunderet den betalte moms, få evt. betalt skat retur og der er naturligvis fradrag for alle udgifter ved inkassoarbejdet. På denne måde kan du få penge retur, selvom din kunde ikke betaler!

No Cure No Pay

Du kan også vælge vores løsning med No Cure No Pay. På denne måde kan du sende alle dine inkassosager til os – uden at betale noget som helst! Du kan læse mere om vores abonnementsinkasso her.

Alle priser er angivet ekskl. moms og ekskl. gebyrer, herunder retsafgifter. Der tages forbehold for prisændringer. Priser for basis og udvidet inkasso finder anvendelse på inkassosager med hovedstol på min. 2.500 kr. og maks. 50.000 kr. For sager mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. tillægges 300 kr. Priser for basis og udvidet inkasso finder anvendelse, såfremt omkostninger til inkassoarbejdet ikke betales af debitor.

Har du brug for en advokat?

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni har kontorer i Aarhus og Odder og vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for en advokat til at føre en retssag, få lavet et testamente eller en ægtepagt, få hjælp til din byggesag, kræve erstatning ved personskade osv. Kontakt os for at høre mere om hvad vi lige præcis kan hjælpe dig med. Skriv gerne til vores kontorer i Århus og Odder eller udfyld vores kontaktformular også vender vi tilbage hurtigst muligt.