Menu

Salg af virksomhed

I forbindelse med et virksomhedssalg tænker de fleste måske på selve værdisætningen og aftalegrundlaget.

Hvad mange ikke tænker på er for eksempel de ansattes fremtidige situation, eller om den økonomiske og skattemæssige struktur er optimeret til et salg. Det er kun de færreste, der har tilstrækkelige erfaringer med at lave et virksomhedssalg, og for de flestes vedkommende er det første gang de står overfor at skulle sælge sin virksomhed. Derfor er det vigtigt at man allerede tidligt i processen involverer eksterne rådgivere som er erfarne og kyndige på området, og som kan sørge for at det resultat man ønsker, også er det man opnår.

”Førsalg” - Modning af virksomheden

Har du planer om et salg bør du sørge for at modne virksomheden og dermed gøre den mere indbydende for en potentiel køber, og samtidig øge værdien af virksomheden. En virksomhed bør principielt altid være klar til et salg, da muligheden pludselig kan byde sig, og den vil ofte være det hvis den er drevet optimalt.

Du kan foretage en lang række tiltag for at gøre din virksomhed mere veldrevet og dermed mere attraktiv for en køber;

 • Optimer værdien af aktiverne og skær de ting fra som ikke skaber værdi, eller er med til at opretholde værdi.
 • Hav styr på dokumentation af økonomiske og juridiske forhold: Sikre dig at der er kontrakter og aftaler med medarbejdere, leverandører og kunder og at de er opdaterede.
 • Hav styr på virksomhedens og ejerens viden: Virksomhedens viden er mange gange en bærende kraft i virksomheden. Denne viden er derfor også et forretningskritisk element, og er der ikke styr på placeringen af den kan det gøre virksomheden meget sårbar. Det kan være alt fra arbejdsgange og vejledninger til produktionsmetoder og procedurer.
 • Hav styr på bestyrelsen/ledelsen: Mange virksomheder og selskaber har såkaldte familiebestyrelser eller er ledet af en lille gruppe med familiære bånd, som ikke kan se objektivt og kritisk på virksomheden, hvilket ikke er værdiskabende. Det kan derfor være en stor fordel, at få professionelle medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet, da du derved får du styrket virksomhedens videnskapital, ofte til en særdeles god pris, og sågar i visse tilfælde helt gratis.

Den rigtige køber = den rigtige pris

Din virksomhed er som udgangspunkt ikke mere værd end hvad en anden vil give for den, og det kan være en stor udfordring at finde den rigtige køber. Valg af køber kan både have betydning for virksomhedens salgsværdi men især også den fremtidige udvikling.

Købere af virksomheder deles typisk op i to grupper hhv. interne, som består f.eks. medarbejdere og familiemedlemmer, eller eksterne, som kan være konkurrenter, samarbejdspartnere, venture selskaber eller private investorer.

I 2008 var tallene:

 • 63 % var familiemedlemmer
 • 16 % var eksterne købere
 • 13 % var finansielle købere (kapitalfonde mv.)
 • 8 % var medarbejdere
  Kilde: “Ejerskifte – Din virksomheds fremtid”, Erhvervs & byggestyrelsen, 2008

Køberen derudover være “aktiv” eller “passiv”, hvilket vil sige at køberen enten bliver enten deltager i den daglige drift eller “kun” ejer virksomheden, men ellers ikke vil have noget at gøre med den.

Som sælger af en virksomhed bør du overveje, hvem du er villig til at sælge til, og hvad virksomheden har brug for. Både salgsmodel og overtagelsesmodel kan afhænge meget af hvilken type køber du finder.

Skattemæssig optimering

Der kan være stor forskel på hvad man får ud af et salg af en virksomhed efter skat alt efter virksomhedsformen og strukturen. Der kan være mange penge at spare ved at vælge den rigtige sammensætning.

En anden, meget relevant faktor er selve overdragelsesformen. Typisk skelner man imellem to forskellige overdragelsesformer;

 • En aktivoverdragelse – hvor man kun sælger de aktiver som virksomheden har, f.eks. maskiner, inventar, goodwill, varelager mv.
 • En aktieoverdragelse – hvor man sælger aktier eller anparter i et selskab. Virksomhedens nuværende ejer(e) indgår en og aftale, og driften fortsætter i det eksisterende selskab med en ny ejerkreds.

Forskellen er især i hvordan man hæfter, men beskatningen i de to scenarier er også forskellig, og bør derfor overvejes nøje, og er også ofte en del af den endelige forhandling.

Værdiansættelsen ved et virksomhedssalg

Det er vigtigt at finde ud af hvordan værdien af ens virksomhed bør gøres op, og salgsprisen på din virksomhed er normalt svær at forudsige. Mange faktorer spiller ind, og prisen afhænger af branchen, hvordan markedet ser ud og  hvor i landet din virksomhed ligger. Er der allerede en køber på banen er det vigtigt at kigge på, hvem køber er jf. ovenfor, men det er især vigtigt at få afstemt forventningerne så tidligt som muligt i forløbet.

Forbered salgsmateriale

Har du ikke en køber på hånden er en god beskrivelse af virksomheden essentiel for at kunne tiltrække potentielle købere. Beskrivelsen skal være en korrekt og reel beskrivelse af virksomhedens tilstand. Er beskrivelsen reel med både styrker og svagheder kan det resultere i en højere pris, gøre processen hurtigere og fjerne en lang række konflikter imellem dig og køber. Salgsmaterialet til en virksomhed omfatter typisk mindst følgende:

 • Salgspræsentation og virksomhedsbeskrivelse/profil, f.eks. med virksomhedens historie, vision og mission
 • Regnskaber og budgetter
 • Strategi- eller forretningsplan
 • Beskrivelse af virksomhedens risikohåndtering
 • Andre dokumenter om virksomhedens økonomiske og juridiske situation

Du kan nemt stirre dig blind på din egen virksomhed, og der kan være mange skjulte værdier, f.eks. i varemærker, designs og patenter, og den goodwill virksomheden har bygget op igennem årene. Det kan derfor være en stor fordel at søge råd og vejledning til udarbejdelse af salgsmaterialet.

Forhandling med køber og endelig aftale - Begræns købers risici

Vær ærlig om virksomhedens tilstand og situation. Dukker der efter salget forhold op som du som sælger har tilbageholdt, eller misinformeret omkring, kan køber rejse et erstatningskrav. Du bør altid lade køber lave en due diligence, og det vil da også som regel også er krav fra køber. Ved en due diligence får køber mulighed for at afdække forhold, som ikke er fremgået af det salgsmateriale m.v. køber er blevet præsenteret for.

Det er vigtigt at man forbereder sig grundigt op til forhandlingerne med køber, og en god forberedelse kan gøre forhandlingerne både nemmere og hurtigere for begge parter.

 • Få styr på ejerens(din) egen rolle - det er ikke nødvendigvis ejeren som er den bedste sælger af virksomheden. Nogle gange kan en repræsentant tage de specifikke forhandlinger, så længe der er enighed omkring hovedlinjerne.
 • Overvej købers argumenter – så du kan imødegå de potentielle argumenter som køber kan komme med.
 • Vær konstruktiv i løsningerne - går forhandlingerne i stå er det vigtigt at være opmærksom på at finde alternative løsninger.
 • Vær tålmodig - forhandlingerne kan tage lang tid og kræve mange møder. Jo større og mere kompleks virksomheden er, jo længere tid skal der også typisk bruges.
 • Klarlæg fremtiden for ejeren(dig) og de ansatte: Det er vigtigt at du gør dig klart om du vil/skal fortsætte i virksomheden, i hvor lang tid, og om der er aftaler med ansatte der skal fornyes eller opsiges.

Det er vigtigt at få virksomhedssalget lukket af korrekt, og dermed skal overdragelsesaftalen selvfølgelig også være i orden. Overdragelsesaftalen skal indeholde de aftaler som ligger til grund for salget, og indeholder typisk, som minimum

 • Aktiver og passiver der medgår i handlen
 • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
 • Sikring af betaling til dig, som sælger
 • Dine garantier og frigørelse fra forpligtelser
 • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
 • Plan for informering af samarbejdspartnere mv.

Yderligere vil der typisk være en masse andre aspekter, men disse afhænger af den specifikke handel.

Overvejer du at sælger din virksomhed er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan netop din virksomhed kan blive optimeret til et salg, eller hvordan vi kan hjælpe med at få gennemført et salg. Vi kan hjælpe med alle aspekter af salget, og vi tilpasser altid graden af rådgivning til den enkelte, og du får dermed altid den rådgivning som er nødvendig

– ikke mere, ikke mindre.