Menu

Køb af virksomhed

Når man køber en virksomhed er det ikke altid en nem proces, især ikke hvis man aldrig har gjort det før. Gør man ikke sit forarbejde og research godt nok risikerer man i værste fald at investeringen går tabt. Det er derfor vigtigt at alliere sig med gode rådgivere som kan hjælpe til med at købet forløber som det skal, og man ikke får ubehagelige overraskelser. Nedenfor er et udpluk af de forhold der er relevante når du skal købe en virksomhed.

Finansiering på et køb af virksomhed

Inden der foretages andet er det yderst nødvendigt at få afdækket hvilke finansieringsmuligheder du har i forbindelse med køb af en virksomhed, og hvad den krævede forrentning ved de forskellige finansieringsmuligheder er.

Der er f.eks. vidt forskellige forudsætninger når finansieringen sker via oparbejdet kapital i forhold til ved optagelse af et lån til køb af virksomheden. Skal der lånes helt eller delvist til købet er det vigtigt, at præsentationsmaterialet, inkl. due diligence, markedsanalyser, cost-benefit, forrentning mv., er på plads så det kan præsenteres for potentielle långivere. Købes der for oparbejdet/egen kapital er der derimod færre krav, og du kan i højere grad gå til næste punkt med analyse af potentielle virksomheder.

Overdragelsesform, risikoprofil og selskabsstruktur

Når du køber en virksomhed er det vigtigt at du gør dig bekendt med risikoen ved forskellige købsmetoder og købsprocesser, og hvilke typer af investeringer du er villig til at begive dig ud i i relation til risiko.

Man arbejder med to typer af overdragelsesform; Aktivoverdragelse og aktieoverdragelse.

Der er fordele og ulemper ved begge former, men forskellen på de to former er især hæftelsen. Ved overdragelse af aktiverne hæfter du som køber ikke for eventuelle forsømmelser og fejl over for kreditorer, kunder mv. Ved overdragelse af aktierne så vil du som køber hæfte for forsømmelser og fejl. Overdragelsesformen bør altid være baseret på grundige overvejelser, og eventuelt forhandlinger.

Det er mindst lige så vigtigt at indarbejde den virksomhedsstruktur og den betaling der skal bruges, da selve overtagelsen kan foretages på flere forskellige måder, som f.eks. kan optimere den skattemæssige udgift i forhold til købet.

Due diligence

Når den eller de potentielle virksomheder er fundet skal der laves en due diligence ud fra ens indledningsvise valg. En due diligence er en hel eller delvis analyse af virksomheden, dens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv. En due diligence kan også betegnes som en “tilstandsrapport” for virksomheden. Omfanget af en due diligence afhænger helt og holdent af virksomheden og de industrier den opererer i, og den kan gøres af flere omgange, da du ikke altid får udleveret alt materiale med det samme af hensyn til forretningshemmeligheder mv. Du bør bruge kvalificeret hjælp i forbindelse med en due diligence-undersøgelse, og ikke mindst tage dig tid til at få den gennemført grundigt.

Prisforhandling og overdragelsesaftale

Prisen bør tage udgangspunkt i virksomhedens værdi, og særligt de forhold der er klarlagt i forbindelse med den gennemførte due diligence.

Selve overdragelsesaftalen ved køb af virksomheden bør som minimum indeholde følgende ting;

  • Aktiver og passiver der medgår i handlen
  • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
  • Sikring af betaling til sælger
  • Sælgers garantier og frigørelse fra forpligtelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Plan for informering af samarbejdspartnere mv.

Overgangen efter købet

Ved gennemførelsen af overtagelsen af virksomheden skal der ligges en klar handlingsplan for hvem der gør hvad, og du skal huske at overholde reglerne for en virksomhedsoverdragelse. Der er lavet specifikke regler som beskytter de ansatte, og det er vigtigt at være opmærksomme på for eksempel mulighederne for at ændre forholdene omkring overenskomster.

Sælgers eventuelle tilknytning til virksomheden efter overtagelsen skal også reguleres så der ikke opstår unødvendige konflikter og tvister.

Under alle virksomhedskøbets processor er det vigtigt at søge rådgivning, da det er de færreste som ved alt om alle forhold. Søg rådgivning når det er nødvendigt.

Vi er specialiserede indenfor rådgivning i forbindelse med køb af virksomheder og kan hjælpe dig gennem alle fasetter er tovholder i forhold til de øvrige rådgivere. Vi tilpasser altid graden af rådgivning til den enkelte, og du får dermed altid den rådgivning som er nødvendig 

– ikke mere, ikke mindre.