Menu

Virksomhedsomdannelse

For mange erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personligt regi, opstår spørgsmålet, om det vil være en god idé at omdanne virksomheden til et anpartsselskab eller et aktieselskab, eventuelt med et holdingselskab. 

Der kan være flere driftsmæssige, skattemæssige, imagemæssige og hæftelsesmæssige årsager til, at man som firmaejer ønsker at omdanne sin virksomhed til f.eks.et aktieselskab. 

En omdannelse sker ved, at aktiverne i den eksisterende virksomhed indskydes i et selskab (apportindskud) - og ejeren af virksomheden får til gengæld ejerandelene i selskabet. Mange vælger at anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven om skattefrie virksomhedsomdannelser for at undgå, at der sker beskatning af ejeren i forbindelse med omdannelsen. 

En skattefri virksomhedsomdannelse kombineres typisk med en skattefri tilførsel af aktiver eller en skattefri aktieombytning, således at der opnås en holdingstruktur. 

Skattefri virksomhedsomdannelser sker normalt i perioden fra 1. januar til 30. juni. 

Det er en revisor, der skal udarbejde vurderingsberetning og åbningsbalance for selskabet (apportindskud), og eftersom valget af, hvilken model der skal anvendes, afgøres af virksomhedens regnskab og skattemæssige hensyn tilrettelægger og gennemfører Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni en virksomhedsomdannelse i samarbejde med revisor.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til virksomhedsomdannelse.