Menu

Interessentskab

Et interessentskab (I/S) er en virksomhed med to eller flere ejere som hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning for virksomhedens forpligtelser. Det kan sammenlignes med en enkeltmandsvirksomhed med to eller flere ejere/deltagere. Interssentskabet er en selvstændig juridisk enhed.

De regler, som gælder for interessentskaber, er kun meget lidt beskrevet i love – der er ingen krav om indskud og f.eks. gælder selskabsloven ikke for interessentskaber. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning, så spillereglerne for interessentskabet er i orden.

Hæftelse

Det første du skal vide, før du giver dig i kast med et interessentskab sammen med en eller flere andre er, at du hæfter personligt, solidarisk og direkte med alt hvad du ejer og har. Det betyder, at du hæfter for alle forpligtelser virksomheden påtager sig, herunder også de forpligtelser den eller de andre interessenter måtte påtage sig for og i forbindelse med virksomheden/samarbejdet. Det betyder også, at hvis virksomheden ikke har nogen penge kan kreditorerne rette deres fulde krav mod enhver af interessenterne/deltagerne, og de kan dermed hente alle pengene hos dig og du må så bagefter rette krav mod de øvrige interessenter for deres del af gælden. 

Opstart og registrering

Alle kan starte et interessentskab, også to eller flere selskaber (ApS eller A/S), og dermed reelt komme uden om den ubegrænsede hæftelse, men det er typisk to eller flere personer, som vælger at ”slå sig sammen” til et interessentskab.

Som tidligere nævnt er der ikke et krav om, at du og de andre interessenter skal indskyde kapital, underskrive en interessentskabskontrakt eller at jeres interessentskab skal registreres for at være stiftet og for at være et såkaldt selvstændigt retssubjekt. Interessentskabet er stiftet så snart i går i gang.

Det er kun hvis alle interessenterne i sig selv har begrænset hæftelser, at et interessentskab er registreringspligtigt, som f.eks. hvis to ApS’er starter et interessentskab. 

Det kan dog følge af forskellige skatte- og afgiftslove, at interessentskabet skal have et cvr-nr., hvilket eksempelvis er tilfældet hvis der skal afregnes moms, lønsumsafgifter eller am-bidrag, så det er sjældent at et interessentskab ikke er registeret, men generelt er der ikke nogen pligt til at registrere interessentskabet.

Regnskab

Et interessentskab er heller ikke forpligtet til at udarbejde eller indsende et regnskab til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.  Det er kun ved de førnævnte interessentskaber, hvor alle interessenterne i sig selv har begrænset hæftelser, at der er pligt til det.

Der er heller ikke nogen krav om hvordan regnskabet skal udarbejdes hvis man selv vælger at udarbejde ét. Det er kun hvis det bliver brugt til andet end internt brug – f.eks. overfor banken, at det skal opfylde visse krav i henhold til årsregnskabsloven.

Da der ikke er pligt til at aflægge årsregnskab slipper du dermed for omkostninger til revisorbistand, men der skal dog stadig bogføres i medfør af bogføringsloven.

Skat

Et andet punkt, hvor du også skal holde tungen lige i munden med et interessentskab, er i forbindelse med skat. Det kan godt være, at jeres interessentskab er et selvstændigt retssubjekt/enhed med eget cvr.nr., og dermed selvstændigt kan indgå aftaler, men interessentskabet er aldrig et selvstændigt skattesubjekt. Et interessentskab er skattetransparent, og skatten beregnes derfor hos den enkelte interessent. Som interessent er du dermed skattemæssigt stillet, som om du drev en personligt ejet virksomhed.

Det er dog muligt at bruge virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, og interessentskabet får dermed en beskatning som ligner den selskaber har. Man kan f.eks. via virksomhedsskatteordningen lade fortjeneste blive i interessentskabet og dermed slippe med at betale 25% skat af fortjenesten.

Hvad kan vi hjælpe med

Selvom der ikke er et krav om, at der er en interessentskabskontrakt, så vil vi altid anbefale at der udarbejdes én. Især hvis I ikke har lige andele, arbejdsforpligtelser mv., da formodningen ellers altid vil være at I er lige om det hele, og I dermed har lige ret til fortjenesten og hæfter lige for gælden internt. Der bør opstilles regler for etableringen, driften og hvordan interessentskabet ophører igen, og især regler som sikre at alle interessenter ikke trækker al kapital ud af interessentskabet. Vi kan rådgive dig så interessentskabet bliver et velfungerende samarbejde i stedet for en hindring for udviklingen af virksomheden, og sørge for at I undgår unødvendige konflikter.

Vi sørger for at tilpasse interessentskabskontrakten til lige netop jeres situation, og rådgiver jer også hen ad vejen, hvis det er nødvendigt. Med andre ord sørger vi for, at I får den rådgivning, der er nødvendig

– ikke mere, ikke mindre