Menu

Ejeraftaler

Hvis du driver din virksomhed sammen med andre f.eks. i anpartsselskab eller aktieselskab, er det afgørende, at du indgår en ejeraftale med dine medejere. En ejeraftale indeholder reglerne for jeres indbyrdes samarbejde i virksomheden.

Med en ejeraftale kan I være sikre på, hvorledes I skal forholde jer i fremtiden, både i relation til f.eks. udlodning af udbytte og udtræden, salg og køb af kapitalandele og så videre. 

Uden en ejeraftale er det reglerne i selskabsloven og vedtægterne (og domstolenes praksis), der er afgørende for, hvordan et spørgsmål eller en opstået uenighed skal afgøres, og det fører ikke altid til det resultat, som ejerne ønsker.

En ejeraftale er bindende for dem, der indgår ejeraftalen. Hvis en part bryder aftalen vil sanktionen typisk være beskrevet i ejeraftalen. Brud på aftalen kan f.eks. betyde, at en part er nødt til at sælge sine ejerandele til en lav pris eller bliver pålagt en bøde. Ejeraftaler er ikke bindende for selskabet, som ejeraftalen vedrører. Indholdet af en ejeraftale kan derfor ikke håndhæves på generalforsamlingen. 

Der er ingen regler for, hvad en ejeraftale skal indeholde, men en ejeraftale vil typisk omhandle spørgsmål om ledelse, beslutninger, udbytte, forkøbsret, køberet, medsalgsret- og pligt, konkurrenceforbud og klausuler, tavshedspligt, fremgangsmåde ved uoverensstemmelser og så videre. 

Priser

Vort salær afregnes i henhold til vore almindelige forretningsbetingelser.

Salær for udarbejdelse af ejeraftale vil typisk beløbe sig til 5.000 - 10.000 kr. ekskl. moms.