Menu

Straffesager

Forsvarsadvokat

En forsvarsadvokat skal sikre dig et godt forsvar, hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag.

Advokat Kaj Skovborg Andersen har stor erfaring og ekspertise med straffesager. Uanset hvad du er sigtet eller tiltalt for, skal der tages hånd om dit forsvar.

Vi bistår dig fra sagens første stadier indtil afslutningen, og fordi Kaj Skovborg Andersen har møderet for Højesteret, kan du være sikker på den samme forsvarer hele vejen igennem retssystemet, hvis dette skulle være nødvendigt. 

Ud over traditionelle sager om overtrædelse af straffeloven påtager vi os også straffesager i forbindelse med overtrædelse af særlovgivningen, som f.eks. færdselssager og arbejdsmiljølovsovertrædelser. 

Bistandsadvokat

Hvis du har brug for en bistandsadvokat som forurettet, kan vi også repræsentere dig. 

En bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem systemet, hvis du er offer for en forbrydelse. Hvis du er offer for en forbrydelse, altså er blevet overfaldet, har været udsat for vold, voldtægt eller lignende overgreb/krænkelser, har du ret til en bistandsadvokat.

Du har ret til selv at vælge din bistandsadvokat. En bistandsadvokat hjælper dig gennem processen og kan sammen med dig give møde i retten samt sikre, at du søger erstatning alle relevante steder.

Politiet skal vejlede dig om din ret til en bistandsadvokat. Domstolen beslutter, om du kan få en bistandsadvokat, og det er det offentlige, der betaler udgifterne til bistandsadvokaten.