Menu

René Michael Elling

René Michael Elling

Partner, advokat

Advokat René Michael Elling beskæftiger sig med bygherrerådgivning, entrepriseret, byfornyelse, lejeret, og generel rådgivning inden for fast ejendom. 

Ansvarlig for Isaksen og Nomannis afdeling i København

Karakteristika 

Er resultatorienteret, en stærk processtyrer og har en god fornemmelse for mennesker og situationer.

Uddannelse

2014 Lederuddannelse CFL 

2005 Advokatfuldmægtiguddannelsen

2004 HD Copenhagen Business School (CBS)

2003 Cand. jur. fra Københavns Universitet 

Tillidshverv

Direktør i Slagtermesterforeningens Hus og Fond

Advokat for Københavns Slagterlaugs Hus

Advokat for Københavns Slagterlaugs Fond af 1451

Advokat for  Slagtersvendelauget i København og Slagtersvende-laugets Stiftelse af 1756.

Advokat for De Kjøbenhavnske og Frederiksbergske Kommunne-lærerinders Byggeforenings Legat af 1924 

Advokat for Cirkel-Ordenen

Arbejdsfelt 

Specialistadvokat indenfor områderne; byfornyelse, renovering, ombygning og udvikling af ejendomme.

Ansvarlig for anvisnings- og genhusningsordningen i Købehavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Projekttilknyttet advokat for en række kommuner, herunder Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Advokat for en række ejendomsbesiddere og ansvarlig for afdelingen for ejendomsadministration i Isaksen og Nomanni. 

 

Advokatsamfundet Danske Advokater Dansk Selskab for Boligret Det Danske Selskab For Byggeret Linkedin