Menu

Sådan laver du en rykker

Reglerne om rykkerskrivelser findes i renteloven og inkassoloven.

Der må beregnes et rykkergebyr på 100 kr. (ikke momsbelagt) pr. rykkerskrivelse, dog maksimalt gebyrer for 3 rykkerskrivelser.

Rykkerne må udsendes med min. 10 dages mellemrum.

Det er ikke et krav, at debitor skal modtage 3 rykkerskrivelser, dog skal sidste rykkerskrivelse inden kravet overdrages til inkasso indeholde en advarsel til debitor om, at der kan pålægges yderligere omkostninger.

Du kan hente "Vejledning om rykkerskrivelser" her.

Tekstforslag til første betalingspåmindelse

1. betalingspåmindelse må først sendes efter udløbet af betalingsfristen/forfaldstidspunket.

Vi har ikke har modtaget Deres indbetaling af forfaldne regninger. Derfor sender vi denne betalingspåmindelse.

Har De allerede betalt de(t) skyldige beløb inden for de sidste par dage, kan De se bort fra denne henven- delse. Hvis De har glemt at betale Deres regning(er), beder vi Dem straks indbetale beløbet. Beløbet bedes betalt til [giro/bankkonto].

Kontoudtog og kopi af skyldige fakturaer er vedlagt. [Hvis fakturaer ikke vedlægges skal betalingspåmindelsen indeholde en beskrivelse af kravet]

Der beregnes et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse.

Tekstforslag til anden betalingspåmindelse

2. betalingspåmindelse må først sendes tidligst 10 dage efter 1. betalingspåmindelse.

Vi har stadig ikke modtaget Deres indbetaling af forfaldne regninger. Derfor sender vi denne betalingspåmindelse.

Det skyldige beløb på [beløb] kr. skal betales straks. Beløbet bedes betalt til [giro/bankkonto].

Kontoudtog og kopi af skyldige fakturaer er vedlagt. [Hvis fakturaer ikke vedlægges skal betalingspåmindelsen indeholde en beskrivelse af kravet]

Der beregnes et gebyr på 100 kr. for denne betalingspåmindelse.

Tekstforslag til sidste betalingspåmindelse forinden inkasso

Sidste betalingspåmindelse må først sendes tidligst 10 dage efter tidligere betalingspåmindelse.

På trods af tidligere påmindelse har vi stadig ikke modtaget Deres indbetaling.

Vi opfordrer Dem derfor til straks at indbetale det skyldige beløb på [beløb] kr. Beløbet bedes betalt til [giro/bankkonto].

Kontoudtog og kopi af skyldige fakturaer er vedlagt. [Hvis fakturaer ikke vedlægges skal betalingspåmindelsen indeholde en beskrivelse af kravet]

Der beregnes yderligere 100 kr. i gebyr for denne betalingspåmindelse

Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra dato, vil kravet uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger, som skal betales af Dem.