Menu

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende arver ikke hinanden, og der kan let opstå problemer, hvis samlivet ophører, da I ikke har fælleseje.

Det er derfor vigtigt, at I sikrer jer selv og hinanden, hvis I ikke vil giftes.

Ugifte samlevende har ikke fælleseje

Hvis I går fra hinanden, tager I hver især, hvad I ejer. I har ikke krav på en bodeling som ægtefæller, da I ikke har fælleseje. Er der stor forskel på, hvad I hver især ejer, kan den økonomisk svage part, som måske har gået hjemme med børn eller været på deltid, stå tilbage med en meget svag økonomi.

Ved at oprette en samlivskontrakt, kan I sikre jer, at alt hvad der erhverves under samlivet, skal ejes i lige sameje.

Ejer I bolig sammen?

Overvejer I at købe bolig sammen, bør I oprette en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, som kan løse de konfliktsituationer, der kan opstå, når I køber bolig sammen, og den kan bl.a. regulere, hvad der skal ske med et større indskud, som én af jer har betalt, og hvordan et sameje kan opsiges.

Der er i praksis mange eksempler på, at en samlever har mistet et større indskud, da indskuddet ikke var sikret i en samejeoverenskomst med den konsekvens, at en friværdi deles ligeligt mellem de samlevende. Havde parterne oprettet en samejeoverenskomst, kunne den ene part have udtaget indskuddet forlods inden den resterende friværdi blev fordelt.

Hvis samlevende ikke kan blive enige om salgsbetingelserne for salg af en fælles bolig, har vi også set mange eksempler på, at en bolig er endt på tvangsauktion eller frivillig auktion på grund af uenighed. Havde parterne haft en samejeoverenskomst, kunne boligen have været solgt hurtigt og effektivt via en ejendomsmægler.

Testamente

Ugifte samlevende arver ikke hinanden. Det betyder, at arv efter jer vil blive fordelt mellem jeres slægtsarvinger (f.eks. børn, forældre, bedsteforældre).

I har mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, således at I langt hen af vejen kan opnå samme arveret som ægtefæller. Det er en betingelse, at I har boet sammen de sidste 2 år eller venter eller har et fælles barn.

Hvis I ikke opretter et udvidet samlevertestamente, arver I ikke jeres samlever, uanset at I opfylder betingelserne for at oprette testamentet. Det er derfor vigtigt, at I kontakter en advokat for at få klarlagt, hvordan I sikrer hinanden bedst muligt.

Pensioner

En efterlevende samlever er i de fleste tilfælde automatisk begunstiget til at modtage en forsikringssum eller pensionssum i tilfælde af den andens død, hvis I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år.

I bør kontakte jeres forsikrings- og/eller pensionsselskab for at sikre jer, at I er indsat som begunstiget på jeres pensioner. Hvis I ikke ønsker, at jeres samlever skal begunstiges, skal I aktivt indsætte en anden, idet samleveren ellers vil arve jeres pensioner og forsikringer.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om ugifte samlevendes retsstilling og kan hjælpe med oprettelse af udvidet samlevertestamente, samlivskontrakter og samejeoverenskomster.

Vi har også stor erfaring med at hjælpe i sager om samlivsophævelse. Hvis I ikke har oprettet en samlivskontrakt, og ønsker I efterfølgende at gøre krav gældende mod én tidligere samlever, kan vi rådgive om jeres muligheder for at søge kompensation samt føre sagen i retten.