Menu

Priser

Vi gør meget ud af at skabe gennemsigtighed om vores priser, og derfor har vi så vidt muligt faste priser på vores rådgivning.

Har vi ikke mulighed for at oplyse en fast pris på grund af sagens karakter (f.eks. retssager, hvor omfanget af sagen ikke er klarlagt), vil vi løbende orientere om forbrugt tid og oplyse om, hvordan sagen beregnes.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få et overslag over, hvad vores rådgivning vil koste.

På nedenstående ydelser har vi som udgangspunkt faste priser.

Ægtepagt, fra 4.200 kr.

Samejeoverenskomst, fra 3.500 kr.

Samlivskontrakt, fra 3.500 kr.

Priserne er angivet inkl. moms, men ekskl. eventuelle gebyrer, herunder tinglysningsgebyr, gebyr til notar mv. 

Der er tale om "fra" priser med udgangspunkt i f.eks. oprettelse af simpel ægtepagt. Hvis arbejdet kræver ekstra rådgivning, kan der pålægges honorar oveni efter forbrugt tid. Du vil altid blive informeret om dette, inden vi udfører arbejdet.

Fri proces 

Hvis du ønsker vores hjælp til en retssag, vil vi vejlede dig om reglerne for fri proces. Fri proces betyder, at det offentlige beskikker en advokat til dig og samtidig betaler alle dine omkostninger forbundet med retssagen. 

For at få fri proces er det en betingelse, at du opfylder nogle økonomiske kriterier. Derudover skal du have en rimelig grund til at føre proces.

Retshjælpsforsikring

De fleste forsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, som dækker dine sagsomkostninger i visse typer af retssager. Hvis forsikringen dækker dine sagsomkostninger, kan du eventuelt få dækket selvrisikoen af statskassen, hvis du opfylder betingelserne for fri proces. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fri proces, må du selv afholde udgiften til selvrisikoen.

Forsikringsdækningen er betinget af, at en advokat fører sagen ved retten, og det er advokaten som anmelder sagen til forsikringsselskabet. 

Hvis forsikringsselskabet afslår at dække sagsomkostningerne i din sag, kan du eventuelt søge om fri proces.