Menu

Når I ejer boligen sammen

Er I ugifte samlevende og ved at købe ny bolig, bør I overveje at oprette en samejeoverenskomst. 

En samejeoverenskomst er en juridisk aftale, som kan løse de konfliktsituationer, der kan opstå, når I køber bolig sammen.

Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst, er der ingen juridiske regler, der bestemmer, hvem af jer, der kan blive boende i boligen, eller om den skal sælges, hvis I går fra hinanden.

Hvis din tidligere samlever nægter at medvirke til et salg, er konsekvensen, at boligen ikke kan sælges. Det betyder, at du er bundet til boligen og derfor skal fortsætte med at betale halvdelen af udgifterne, uanset at du er fraflyttet og formentlig har udgifter til en ny bolig. Betaler din tidligere samlever ikke sin andel af udgifterne, og kan du ikke betale, kan boligen ende på tvangsauktion. Herved risikerer I at miste mange penge og stå tilbage med en stor gæld og store advokatomkostninger.

Hvis din tidligere samlever fortsætter med at betale udgifterne til boligen, kan du begære frivillig auktion. En frivillig auktion er dyr og besværlig, og I risikerer også her at stå tilbage med en stor gæld samt store advokatomkostninger.

Det kan således blive dyrt for jer ikke at have en samejeoverenskomst, der regulerer, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden.

Vi rådgiver samlevende om konsekvenserne af papirløst samliv og hjælper med at oprette samejeoverenskomster. Vores priser på oprettelse af samejeoverenskomster er fra 3.500 kr. inkl. moms.

Vend tilbage til forsiden Familie og Børn