Menu

Lån og gaver

Afgiftsfri gave

Forældre og bedsteforældre har hvert år mulighed for hver især at at forære deres børn gaver afgiftsfrit på op til 58.700 kr. (2013 beløb). Muligheden er en gensidig ret, så børnene kan også give afgiftsfrie gaver den anden vej, mens søskende ikke kan give hinanden gaver uden beskatning. Det er også muligt at give afgiftsfrie gaver til stedbørn og svigerbørn. 

Gives der gaver for et højere beløb, skal der mellem forældre, bedsteforældre og børn betales gaveafgift på 15 % af det beløb, som overstiger det skattefrie gavebeløb.

Gaver mellem søskende beskattes med almindelig indkomstbeskatning.

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller skal som udgangspunkt tinglyses ved ægtepagt, for at gaven er gyldig. Baggrunden for reglen er en beskyttelse af eventuelle kreditorer og arvinger, således at ægtefæller ikke spekulerer i at flytte aktiver mellem sig for at undgå betaling til kreditorer eller arvinger.

Det er dog muligt at give sædvanlige gaver til din ægtefælle uden ægtepagt, hvis gavens værdi ikke står i misforhold til jeres almindelige økonomi. Det er en helt konkret vurdering som afgøres ud fra de økonomiske forhold på gavetidspunktet.

Overdragelse af fast ejendom

Det kan give god mening at overdrage sommerhuset til børn eller børnebørn. Herved kan I lade næste generation påtage sig opgaven med at holde sommerhuset og læne jer tilbage og nyde besøgene i huset hos familien. Samtidig kan en overdragelse ske til en fordelagtig pris og på lempelige vilkår - uden at der udløses gaveafgift.

Hvis I ønsker at overdrage f.eks. et sommerhus til jeres børn kan dette gøres ved, at en del af overdragelsessummen afvikles straks ved at give en afgiftsfri gave på op til 61.500 kr. (2016 beløb). Til dækning af restkøbesummen kan der udstedes et rente- og afdragsfrit gældsbrev. Næste gang I giver en afgiftefri gave, kan dette beløb anvendes til at nedskrive gældsbrevet. Fortsætter I med at give afgiftsfrie gaver i flere år, vil gældsbrevet til sidst være indfriet.

Overdragelse af sommerhuset til jeres børn kan ske på favorable vilkår, da det er muligt at fastsætte overdragelsessummen til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om lån og gaver i og udenfor familieforhold, og vi kan hjælpe med at udarbejde en plan for det mest optimale generationsskifte.