Menu

Forældremyndighed

Hvis I ikke længere ønsker at bo sammen og har fællesbørn, vil I som hovedregel fortsat have fælles forældremyndighed over jeres fællesbørn. Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Hvis I er enige om, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, og at den ene af jer fremover skal have forældremyndigheden alene, skal dette anmeldes til Statsforvaltningen.

Er I uenige om hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller ej, kan I rette henvendelse til Statsforvaltningen. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige, overgår sagen til retten, som træffer endelig afgørelse. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er grund til at antage, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om forældremyndighed ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Vi deltager i møder i Statsforvaltningen og sager for domstolene.