Menu

Fælleseje eller særeje

Fælleseje

Når I gifter jer, er hovedreglen at der etableres fælleseje. Det betyder, at alt hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, indgår i et formuefællesskab.

Under ægteskabet har I som udgangspunkt hver især rådighed over, hvad I har indført i ægteskabet. Hvis I senere bliver skilt, skal fællesboet opgøres og deles ligeligt mellem jer.

Særeje

I bør overveje, om der er forhold i jeres økonomi som gør, at I skal vælge særeje på enkelte aktiver eller hele formuen. Særeje betyder, at aktivet ikke skal deles ved skilsmisse, men holdes uden for bodelingen. Særeje kan kun oprettes ved ægtepagt.

Særeje er især relevant, hvis én af jer ejer virksomhed, har gæld eller hvis der er stor forskel på, hvad I ejer hver især. Det kan også være, at én af jer har arvet en formue, som I ønsker at sikre med særeje.

Pensioner

Pensioner holdes som udgangspunkt udenfor fællesejet. Hvis I bliver skilt, udtager I hver især jeres egne pensioner uden at dele værdien med den anden.

Hvis I ønsker at jeres pensioner skal deles ved skilsmisse, skal I derfor oprette en ægtepagt med bestemmelse om, at pensionerne skal være fælleseje. Hvis I ikke opretter en ægtepagt, bliver pensionerne ikke delt ved skilsmisse.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om formueforhold og hjælper med at sammensætte den optimale formueordning for jer ud fra jeres økonomiske forhold. Vi sørger også for oprettelse af ægtepagt og tinglysning heraf.