Menu

Bopæl, samvær og bidrag

Bopæl

Hvis I fortsat har fælles forældremyndighed, men ikke længere bor sammen, skal I aftale hvem af jer, der skal have bopælen over fællesbørn.
Bopælsforælderen er den, der træffer de daglige beslutninger for barnet. I skal fortsat være enige om større beslutninger om barnet, eksempelvis valg af skole, risikobetonede sportsaktiviteter, konfirmation eller ej, efterskoleophold og sygdomsbehandling.

Er I uenige om, hvem der skal være bopælsforælder, kan I rette henvendelse til Statsforvaltningen. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige overgår sagen til retten, som træffer endelig afgørelse.

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. I har et fælles ansvar for at sørge for, at barnet ser jer begge.

Hvis I ikke kan blive enige om en samværsordning, kan I anmode Statsforvaltningen om hjælp. I vil herefter blive indkaldt til et vejledningsmøde, hvor Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning.

Kan I fortsat ikke blive enige, vil Statsforvaltningen træffe afgørelse ud fra hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen.

I kan også anmode Statsforvaltningen om hjælp til at ændre en eksisterende ordning, hvis der er ændrede forhold som gør, at det er bedst for barnet, at samværet ændres.

Bidrag

I har som forældre pligt til at forsørge jeres barn.

Den af jer som ikke bor sammen med barnet, kan opfylde forsørgelsespligten ved at betale børnebidrag til den anden forælder eller ved at betale nogle af de daglige udgifter til barnet. Det kan f.eks. være udgifter til skole og pasning, tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobil og lignende. 

Hvis en af jer ikke opfylder sin forsørgelsespligt kan Statsforvaltningen fastsætte børnebidrag. I vurderingen tages højde for, hvor meget barnet opholder sig hos hver af jer.

Hvis du mener, at du betaler for meget i børnebidrag, er det også muligt at søge Statsforvaltningen om at nedsætte bidragets størrelse.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om bopæl og samvær ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Vi deltager også i møder i Statsforvaltningen og kan hjælpe med at påklage en afgørelse til Ankestyrelsen eller domstolene.

Derudover rådgiver vi om børnebidrag, og kan hjælpe dig med at ansøge om børnebidrag eller nedsættelse af et fastsat børnebidrag.