Menu

Bodeling

Det kan være svært at bevare overblikket midt i en separation eller skilsmisse. Der er mange spørgsmål som skal besvares, økonomien skal gennemgås, og boet skal deles.

Din familieadvokat er til stor hjælp i en skilsmissesituation. Vi beholder overblikket for dig på de svære dage og hjælper med at sikre, at du kommer godt ud af ægteskabet.

Når et ægteskab afsluttes ved separation eller skilsmisse, skal fællesboet deles ved en bodeling. Fællesboet er de aktiver og passiver, som I ejer sammen på ophørstidspunktet.

Ophørstidspunktet er det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen modtager jeres ansøgning om separation eller skilsmisse, eller den dag hvor retten afsiger dom.

Inden jeres fællesbo kan deles, er det vigtigt at få klarlagt, hvilke værdier som indgår i fællesboet og hvilke værdier, der kan holdes udenfor. Pensioner skal som hovedregel ikke deles, og særeje skal også holdes udenfor bodelingen.

Vi kan hjælpe

Vi rådgiver om bodeling og hjælper med at udfærdige boopgørelse. Hvis én af jer ønsker at overtage en fælles ejerbolig, kan vi også hjælpe med overdragelsen samt sørge for tinglysning af skøde.