Menu

Udbud

Vi rådgiver om udbud efter tilbudslovene og udbud efter udbudsdirektiverne. Vi bistår ordregivende myndigheder og andre aktører med udformning af udbudsmateriale, og at overholde udbudsreglerne i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.

Vi rådgiver også tilbudsgivere i forbindelse med udbud. Vi hjælper tilbudsgivere i at forstå udbudsreglerne og sørger at kvalitetssikre ansøgninger.