Menu

Entreprise

Vi yder rådgivning i og udarbejder entreprise- og rådgiverkontrakter. Vi er bevidste om vores klienters retstilling, således at eventuelle konflikter kan forebygges og håndteres. 

Vi yder rådgivning til alle professionelle aktører inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 

Vi rådgiver om AB92, AB92 forbruger, ABT 93 og andre entrepriseretlige mellemformer. 

Vi rådgiver endvidere tekniske rådgivere om rettigheder og forpligtelser i henhold til ABR 89. 

Vi har forståelse for byggeriets processer og kan bistå med konstruktive løsninger til konflikter, som opstår i forbindelse med udførelse af entrepriseopgaver.