Menu

Byfornyelse

Vi har en særlig ekspertise inden for rådgivning om byfornyelse. Vi yder rådgivning til ejere af udlejningsejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger og øvrige aktører, som har berøring med byfornyelseslovens bestemmelser. 

Vi yder rådgivning og bistand i forbindelse med finansiering af byfornyelsesprojekter. Vi har en indgående erfaring i bank- og realkreditfinansiering i forbindelse med byfornyelsesprojekter.  

Vi rådgiver kommuner i forbindelse med byfornyelsesbeslutninger, høringer og erstatningsforhandlinger i forbindelse ekspropriation.

Som en særlig kompetence yder vi rådgivning om og varetager genhusning af borgere, som er omfattet af byfornyelse.