Menu

Priser

Uforpligtende tilbud

Priserne på ejendomsadministration afhænger af mange forskellige forhold. Du er altid velkommen til at ringe til os eller sende os en e-mail for at få et helt uforpligtende tilbud på prisen for administration af din ejendom eller forening.

Vi aftaler faste priser

Vi administrerer udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og gårdlaug. Vi aftaler altid faste priser forinden indgåelse af administrationsaftale - så du ikke skal frygte regningen!

Dine behov

Vi kan sammensætte en administrationsaftale, der netop passer til dine behov. Typisk vil en administrationsaftale omfatte flere af følgende forhold (men ikke begrænset hertil):

 • opkrævninger af leje
 • kreditorbetalinger
 • bogføring
 • forbrugsregnskaber
 • lejerskifte
 • viceværtløn
 • beboerkontrakter
 • regnskabsaflæggelse
 • abonnementsaftaler
 • forsikringer
 • kontakt med myndigheder
 • ekspeditioner ved opsigelse
 • genudlejning
 • ombytning
 • boligaftaler
 • administration af andelsbeviser
 • transportpåtegninger på andelsbeviser
 • afgivelse af erklæringer om adkomst
 • ejendomsoplysninger ved salg af andels- eller ejerlejlighed
 • ekspeditioner ved indfrielse af fælleslån
 • amortiseringstabeller ved medlemslån
 • ekspeditioner i forbindelse med ejerpantebreve
 • administrativt tilsyn med ejendomme
 • teknisk tilsyn med ejendomme
 • kontakt til beboerrepræsentanter
 • deltagelse i besigtigelser
 • udarbejdelse af indflytningsrapporter
 • udarbejdelse af udflytningsrapporter

Advokatrådgivning

Da vi også er et advokatfirma, med advokater med møderet for Højesteret, kan vi tilbyde rådgivning inden for alle relevante områder, hvis det skulle blive nødvendigt.