Menu

Mangler ved fast ejendom

Når du køber en bolig, forventer du, at boligen ikke har fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Hvis du imidlertid konstaterer fejl og mangler efter du er flyttet ind, er det væsentligt, at du straks gør sælger og ejendomsmægleren opmærksom på det.

Kan problemerne ikke umiddelbart løses, bør du straks kontakte din boligadvokat.

Det er dig, der skal bevise, at der er fejl og mangler i boligen, og dette sker ved syn og skøn, hvor en sagkyndig, der udpeges af retten, gennemgår ejendommen og kommer med en skønsrapport.

Det er som ofte en kompliceret affære at føre en retssag om mangler ved fast ejendom, og det er derfor væsentligt, at du så hurtigt som muligt kontakter din boligadvokat, der som specialist kan rådgive dig.

Som din boligadvokat kan vi rådgive dig om sagens gang, herunder indbringelse for retten, syn og skøn samt rådgive dig om retshjælpsdækning gennem dit forsikringsselskab til hel eller delvis dækning af de omkostninger, der vil blive ved sagen.