Menu

Bortvisning

Bortvisning er den strengeste sanktion en arbejdsgiver kan give sin medarbejder. Bortvisning medfører, at ansættelsesforholdet og retten til løn m.v. ophører øjeblikkeligt.

Der stilles derfor strenge krav til arbejdsgiverens dokumentation for, at en bortvisning er berettiget, og en uberettiget bortvisning betyder som udgangspunkt, at arbejdsgiveren skal betale både erstatning og godtgørelse.

Betingelsen for at en arbejdsgiver må bortvise en medarbejder er, at medarbejderen væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet.

Vurderingen af hvornår en medarbejder væsentligt har misligholdt ansættelsesforholdet bør overlades til en professionel, og det anbefales derfor, at der altid tages kontakt til en rådgiver forinden der skrides til bortvisning af en medarbejder.

En berettiget bortvisning vil som regel kræve en hurtig reaktion fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren bliver bekendt med det misligholdende forhold og indtil bortvisning finder sted.

Advarsel

Det bør altid overvejes at udstede en advarsel til en medarbejder forinden der skrides til bortvisning eller afskedigelse.

Advarslen vil ofte medføre, at arbejdsgiverens bevisbyrde bliver lempeligere i tilfælde af gentagelse af forseelsen.

En advarsel skal altid gives skriftligt, således at det kan dokumenteres, at advarslen er modtaget af medarbejderen.