Menu

Ansættelseskontrakt

I de fleste ansættelsesforhold er ansættelseskontrakten et lovpligtigt dokument.

Det er vigtigt, at ansættelseskontrakten indeholder de lovpligtige informationer, og i øvrigt de for ansættelsesforholdet gældende vilkår, eftersom fejl kan føre til erstatning eller godtgørelse, og brud på aftalen kan føre til afskedigelse eller bortvisning.

Væsentlige ændringer i en ansættelseskontrakt vil blive betragtet som en opsigelse med tilbud om genansættelse, hvorfor det er særligt vigtigt, at kontrakten indeholder alle de aftalte og rigtige vilkår fra starten.