Menu

Afskedigelse

I Danmark kan man ikke altid ansætte og afskedige folk som man ønsker.

Der gælder regler, især for funktionærer, men også på mange andre arbejdsområder, om at en afskedigelse skal være sagligt begrundet.

Herudover gælder der bestemte opsigelsesvarsler, både for medarbejderne, men især for arbejdsgiveren, når et ansættelsesforhold ønskes bragt til ophør.

Manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med opsigelse og afskedigelse kan føre til erstatning, hvorfor det er vigtigt at kende sine rettigheder og ikke mindst forpligtelser, når et ansættelsesforhold ønskes at blive bragt til ophør.